วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ดอกผีเสิ้อ

ดอกผีเสื้อ 

ชื่อวิทยาศาสตร์     Dianthus chinensis
ชื่อวงศ์          CARYOPHYLLACEAE
ชื่อสามัญ      Dianthus
ชื่ออื่นๆ     Pink, Indian pink, China pink, Rainbow pink, ผีเสื้อ
ถิ่นกำเนิด อยู่ในยุโรปตอนใต้
การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ปักชำกิ่ง, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ความสูง 6 – 12 นิ้ว
จำนวนเมล็ดในหนึ่งกรัม= 900 – 1100  เมล็ด
สี ชมพู ม่วง แดง ขาว
เวลาจากเพาะเมล็ดจนให้ดอก 3 เดือน

ประวัติและข้อมูลทั่วไป
ผีเสื้อเป็นไม้ดอกสกุลเดียวกับ คาร์เนชั่น มีดอกสวยงามสะดุดตา ส่วนใหญ่มีดอกสีชมพู จึงได้ชื่อว่า pink ผีเสื้อ กับ คาร์เนชั่น นั้นมีข้อแตกต่างที่พอจะใช้สังเกตได้คือ
ดอกผีเสื้อไม่มีกลิ่น
ใบของผีเสื้อมีแผ่นใบกว้างกว่าของคาร์เนชั่น
ใบของคาร์เนชั่นจะมีสีเขียวอมเทาเงิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ผีเสื้อเป็นไม้พุ่มเล็กสูงประมาณ 10-15 นิ้ว ใบมีสีเขียวแก่ ลักษณะใบยาวปลายเรียวแหลม ขอบใบทั้งสองข้างมักจะโค้งเข้าหากลางใบเล็กน้อย ทำให้มีลักษณะคล้ายร่องน้ำ ใบออกเป็นคู่แบบสลับ โดยใบจะหุ้มรอบข้อทำให้ส่วนข้อมีลักษณะบวมโต ดอกมีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว ปลายกลีบดอกจะมีลักษณะจักๆ คล้ายฟันปลาหรือฟันเลื่อย กลีบหุ้มดอก มีลักษณะรวมติดกันเป็นกรวยหุ้มกลีบดอกไว้ ดอกมีขนาดตั้งแต่ 2.5-3 นิ้ว สีของดอกมีหลายสี คือ ขาว ชมพู แดง แดงอมม่วง และอาจมีสองสีในดอกเดียวกัน
พันธุ์ที่ใช้ปลูกมีหลายพันธุ์เช่น
พันธุ์ Bravo ดอกมีสีแดงเข้ม
พันธุ์ China Doll ดอกสีแดงเข้มแต้มขาว กลีบดอกซ้อน
พันธุ์ Snowflake ดอกสีขาว
พันธุ์ Snowfire เป็นลูกผสม ดอกมีสองสี คือ มีสีขาวเป็นพื้น ตรงใจกลางดอกมีสีแดง
พันธุ์ ในชุด Charm siries คือ Coral Charm มีสีชมพู, Crimson Charm มีสีแดง, White Charm มีสีขาว, Light Charm มีสีชมพูอ่อน

การปลูกและดูแลรักษา
แต่เดิมผีเสื้อเป็นไม้ดอกที่ต้องการอากาศเย็นมาก ปัจจุบันนี้มีหลายพันธุ์ที่พอทนอากาศร้อนได้ ดินที่ปลูกควรเป็นดินที่สมบูรณ์ดี พันธุ์เก่าๆ ใช้เวลาจากเพาะเมล็ดจนให้ดอกค่อนข้างนานคือ 3 เดือน นักผสมพันธุ์พืชได้สร้างพันธุ์ใหม่ๆ ที่เริ่มให้ดอกตั้งแต่อายุ 2 เดือน เมื่อดอกบานสะพรั่งแล้วสวยงามมากและต้นสามารถให้ดอกไปได้อีกนานเป็นเดือน ต้นแตกกอได้โดยไม่ต้องเด็ดยอด พวกดอกชั้นเดียวให้ดอกพราวมากกว่าพวกดอกซ้อน ดอกมีทั้งสีพื้นและมีลายสีอื่นตัดกับสีพื้นของกลีบดอก ปลายกลีบดอกมีทั้งเรียบ เป็นคลื่น หรือหยักเหมือนฟันเลื่อย เมื่อดอกเหี่ยวควรรีบเด็ดออกจะทำให้น่าดูขึ้นเพราะต้นมีดอกดก การมีดอกเหี่ยวปนกับดอกที่เพิ่งบานทำให้ไม่สวยเท่าที่ควร
ขณะที่ต้นกำลังเติบโต ถ้าอากาศร้อนหรืออุณหภูมิสูงต้นจะยืดไม่กะทัดรัด ไม่ควรให้ปุ๋ยแอมโมเนียม เพราะจะเกิดปลายใบไหม้ได้ง่าย

ผีเสื้อชอบแสงแดดจัด อุณหภูมิกลางคืนเย็นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเย็นมาก สามารถปลูกได้ในกรุงเทพฯ ดินปลูกต้องมีความอุดมสมบูรณ์ มีธาตุอาหารครบครัน โปร่ง มีอินทรียวัตถุสูง ถ้าต้องการดอกที่มีขนาดสม่ำเสมอ ดอกดกและดอกบานพร้อมๆ กัน ควรเด็ดยอดออก โดยทำการเด็ดยอดเมื่อต้นสูงประมาณ 6 นิ้ว หรืออาจเด็ดหลังจากปลูกได้ประมาณ 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นต้นจะแตกกิ่งก้านทำให้พุ่มต้นใหญ่ขึ้น ระยะเวลาจากเพาะเมล็ดถึงให้ดอกประมาณ 3 เดือน

ข้อมูลจาก http://www.suanattaporn.com/